Месяц: Январь 2024

Гласный [ə]. Правописание буквы ը (2 часть)

Masha Запомните:1) При чтении слов, в которых имеется скопление 3-ех и более согласных, между этими согласными обычно произносится гласный звук [ə], хотя буква ը не пишется. ոգտվել — [огтəвэл] — пользоваться գտնվել — [гəтнəвэл] — находиться2) Если слово начинается с сочетания двух согласных, то при чтении эти согласные разделяются звуком [ə], например:գրել — [гəрэл] — писать, написатьտներ […]

Глаголы «գալ» — приходить/приезжать, «տալ» — давать

Masha Причастия настоящего времени глаголов գալ и տալ имеют форму: գալիս и տալիս.ես գալիս եմ — ես չեմ գալիսդու գալիս ես — դու չես գալիսնա գալիս է — նա չի գալիսմենք գալիս ենք — մենք չենք գալիս դուք գալիս եք — դուք չեք գալիսնրանք գալիս են — նրանք չեն գալիս ես տալիս եմ — ես չեմ տալիս դու […]

Прощание/Հրաժեշտ:

Masha До свидания/До встречи. — Ցտեսություն:До завтра. — Մինչև վաղը:До понедельника. — Մինչև երկուշաբթի:До скорого. — Առայժմ:До скорой встречи. — Մինչ նոր հանդիպում:Ну, давай. — Դե, բարով:Пока. — Առայժմ/Հաջող:Прощай. — Մնաս բարով:Счастливого пути. — Բարի ճանապարհ:Увидимся. — Կտեսնվենք:Я буду скучать без вас. — Ես ձեզ կարոտելու եմ: 30 июля 2013 (12:06:16)

Вспомогательный глагол է — [э] — быть/есть

Masha В грамматическом строе армянского языка большую роль играет вспомогательный глагол է. Он имеет два числа: ед.ч. и мн.ч., три лица: первое, второе и третье, два времени: наст. и прошедшее.Запомните спряжение вспомогательного глагола է (пикрелейтед).Глагол է выполняет две функции:1) образует аналитические временные формы глаголов, например:տեսնում եմ — вижу (эта и последующие фразы произносятся слитно: теснумЭм) […]

Ընտանեկան լուսանկարը:

Masha — Սա նկար է:- Իսկ սա՞:- Սա լուսանկար է:- Սա ու՞մ լուսանկարն է:- Արմենի ու Հայկի: Սա Արմենի ու Հայկի լուսանկարն է:- Իսկ սա՞:- Սա ես եմ:- Սա՞ ես դու:- Սա իմ լուսանկարն է: Այստեղ ես մեկ տարեկան եմ: Ելակ եմ ուտում: Սա իմ քույրն է: Նրա անունը Լուսինե է: — Լուսինե՛: Սիրուն անուն է:- […]

Порядок слов в армянском языке

Masha Порядок слов в армянском языке достаточно гибок. Вспомогательный глагол свободно передвигается в предложении и ставится после слова, на которое падает логическое ударениеԵս ուզում եմ խնձոր: — я ХОЧУ яблокоԵս խնձոր եմ ուզում: — я ЯБЛОКО хочуԵս եմ խնձոր ուզում: — Я яблоко хочу (а не кто-то другой)Вопросительная интонация обозначается на письме надстрочным знаком ՞ […]

Указательные местоимения/Ցուցական դերանուններ

Masha այս «этот» — указывает на близость к говорящемуայդ «тот» — указывает на близость к собеседнику (произносится как [айт])այն «тот» — указывает на удаленность от говорящего и слушающего — Այդ մատիտը սու՞ր է:- Այո, այս մատիտը սուր է:- Իսկ ա՞յն մատիտը:- Этот карандаш острый?- Да, этот карандаш острый.- А тот карандаш?Запомните следующие формы притяжательных местоимений:իմ — […]

Настоящее время глагола «ունենալ» (иметь)

Masha ես ունեմ — ես չունեմդու ունես — դու չունեսնա ունի — նա չունիմենք ունենք — մենք չունենքդուք ունեք — դուք չունեքնրանք ունեն — նրանք չունեն Запомните:հորաքույր — тетя (сестра отца)հորեղբայր — дядя (брат отца)էլ — тоже; и…и…քեռի — дядя (брат матери) տոմս — билетդեռ — еще, покаմաքուր — чистыйքանոն — линейкаմիայն — только, лишь 11 августа […]

Согласные [р], [р’]. Правописание ր, ռ

Masha Буква ր произносится примерно как русское р в словах река, нарицательный. Прочитайте следующие слова, стараясь произнести мягкий звук [р]:բերան — ротտար — отнеси/унесиտուր — дайդար — векՌ [р’] раскатистый твердый звук и произносится несколько тверже русского р в словах рыба, рынок, рыдать. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на раскатистое твердое произношение звука [р’]:առու — […]

Приветствие/Ողջույն:

Masha Доброе утро! — Բարի առավոտ/լույս:Добрый вечер! — Բարի երեկո:Добрый день! — Բարի օր:Здравствуйте! — Բարև ձեզ:Привет! — Բարև!Приветствую вас! — Ողջունում եմ ձեզ:Спокойной ночи! — Բարի գիշեր: 29 июля 2013 (13:44:18)