Рубрика: Армянский

Глаголы «գալ» — приходить/приезжать, «տալ» — давать

Masha Причастия настоящего времени глаголов գալ и տալ имеют форму: գալիս и տալիս.ես գալիս եմ — ես չեմ գալիսդու գալիս ես — դու չես գալիսնա գալիս է — նա չի գալիսմենք գալիս ենք — մենք չենք գալիս դուք գալիս եք — դուք չեք գալիսնրանք գալիս են — նրանք չեն գալիս ես տալիս եմ — ես չեմ տալիս դու […]

Гласный [ə]. Правописание буквы ը (2 часть)

Masha Запомните:1) При чтении слов, в которых имеется скопление 3-ех и более согласных, между этими согласными обычно произносится гласный звук [ə], хотя буква ը не пишется. ոգտվել — [огтəвэл] — пользоваться գտնվել — [гəтнəвэл] — находиться2) Если слово начинается с сочетания двух согласных, то при чтении эти согласные разделяются звуком [ə], например:գրել — [гəрэл] — писать, написатьտներ […]